Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 19 wrze?nia 2020 r.
Administcja

Strona G?ówna

Bezp?atne szkolenia dla niepe?nosprawnych

NIEPE?NOSPRAWNO?? NIE JEST BARIER?

– zaplanuj swoj? drog? zawodow? na miar? XXI wieku i we? udzia? w projekcie

 

 

W ramach aktywizacji zawodowej i poradnictwa dla osób niepe?nosprawnych Fundacja polskich Kawalerów Malta?skich „Pomoc Malta?ska” w ramach projektu: „Niepe?nosprawno?? nie jest barier?” oferuje bezp?atnie:

  • indywidualne konsultacje z psychologiem i doradc? zawodowym;
  • warsztaty m.in. aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, komunikacji, asertywno?ci;
  • pomoc w przygotowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych;
  • grupy wsparcia

 

Wi?cej informacji mo?na uzyska? na stronie internetowej: WWW.pomocmaltanska.pl

Adres: Al. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn, tel. 089 534 07 32

e-mail: osrodek.olsztyn@pomocmaltanska.pl

 

 

Fundacja Inicjatyw Spo?ecznych zaprasza osoby niepe?nosprawne na bezp?atne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 8-godzinne szkolenie przeprowadzane jest przez profesjonalnych instruktorów BLS i ko?czy si? wydaniem odpowiedniego certyfikatu.

Szkolenia odb?d? si? 21 oraz 22 kwietnia 2007 r.

Rejestracja na stronie – www.fis.org.pl

Ilo?? miejsc ograniczona

 

informacj? wytworzono:

Pe?nomocnik Rektora ds. Studentów Niepe?nosprawnych.

za tre?? odpowiada:

Sylwia Nosarzewska

data wytworzenia:

03-04-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 417 razy (w tym z UWM 11 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-03
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa